DAFTAR PENGAJARNo NIP Nama Pengajar Pengajar mapel Pengajar Kelas
1 197706102014092001
Nunun Nurhasanah S.TP
Biologi X IPA 3,X IPA 4,X IPS 1,XI IPA 1,XI IPA 2,XI IPA 3,XI IPA 4
2 197808072007012014
Rusnaeni, S.Pd
Biologi X IPA 1,X IPA 2,XII IPA 1,XII IPA 2,XII IPA 3,XII IPA 4